Privatlivspolitik

Persondata​
Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som vi modtager som en del af vores sagsbehandling. Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.Vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorlig. Vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).
 
Kontaktoplysninger
 
Du kan kontakte os via e-mail på  eller pr. post til:

Tjugga ApS
Esrumvej 28 E
3000 Helsingør
Kundeservice@tjugga.dk
 
Hvad er persondata?
Persondata er alle former for oplysninger, som – direkte eller indirekte – kan relateres til dig som person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse. Hvis dataen vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt
særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data.
 
Indsamling af persondata
Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi
indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.
Du kan benytte tjugga.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv. tjugga.dk benytter cookies (se mere i afsnittet  nedenfor), men benyttelsen af tjugga.dk medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger.

For at Tjugga ApS kan handle og levere varer, nyheder og andre tjenester, har vi brug for visse personoplysninger, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

  • Foretager et varekøb i Tjugga webshop
  • Foretager et varekøb i App´en
  • Tilmelder dig et nyhedsbrev
  • Deltager i en konkurrence
  • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
  • I øvrigt giver personoplysninger til os via tjugga.dk, app eller på anden måde

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Tjugga behandler personoplysningerne, herunder at Tjugga:

  • Registrerer de personoplysninger, du afgiver herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt evt. andre oplysninger
  • Registrerer oplysninger om de køb, du foretager på Tjugga.dk

Opbevaring af persondata
Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt.
I visse tilfælde opbevarer vi dine data længere på grund af en retlig forpligtelse. Dette sker f.eks. i forbindelse med betaling af en faktura, idet vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i henhold til Bogføringsloven/etc.
 
Videregivelse af persondata

Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser til dig. Dette betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de
nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er således i gode hænder. Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller
imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.


Videregivelse til tredjelande

Visse af vores leverandører er placeret uden for EØS-området, hvilket betyder, at data kan blive overført til tredjelande. Vi har dog indgået de nødvendige databehandleraftaler, ligesom vi løbende sikrer, at vores leverandører har de nødvendige certificeringer.
 
 
Dine rettigheder
 
Som datasubjekt har du en række rettigheder:
 
Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den
behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.
 

Ret til information og kontrol
Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. 
Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis dataen ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.


Ret til at gøre indsigelse
Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse. Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

Hvis du vil anvende dine rettigheder

Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.
Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.


8. Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice@tjugga.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Læs mere på www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr